nazarbaev-intellektualnaya-shkola-fiziko-matematicheskokgo-napravleniya-goroda-aktobe-uncategorized-3058-1