Тоғызыншы сынып оқушылары жазғы мектептегі «Химиялық анализ негіздері» курсын аяқтады

Курстың мақсаты – химиялық білімдерін кеңейту және тереңдету, студенттердің зерттеушілік дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру, олардың ғылыми-зерттеу әрекетіне қызығушылықтарын дамыту.

Курс мазмұны аналитикалық химияның негізін құрайтын 2 бөлімнен тұрды:
Бірінші бөлім «Теориялық негіздер» негізгі білімдерден тұрды, олар курс бойы тереңдетіліп, нақты мысалдар бойынша бекітілді. Теориялық бөлімде ерітінділердің түрлері мен концентрацияларын зерттеуге ерекше көңіл бөлінді. Оқушылар қышқыл-негіздік титрлеу, су кермектігін анықтау жұмыстарын жүргізді.
Ал екінші «Сапалық талдау» бөлімінде 9-сынып оқушылары сапалық талдау әдістемесі бойынша жұмыс жасап, катиондарды, аниондарды анықтау алгоритмін, белгісіз заттарды талдады. Бұл бөлімнің ерекшелігі – студенттердің ғылыми-зерттеу әрекетінде дағдыларға ие болуы.

Студенттер өз жұмыстарының нәтижелерін бейне презентация түрінде көрсетті.