4 тоқсан Физика

Класс Лабораториялық жұмыс аттары Керекті сайт сілтемесі
1

7

№14. Зертханалық жұмыс.

Иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау.

https://www.youtube.com/watch?v=fQDhgFMgMpg&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BBE%D0%B2
2 №15. Зертханалық жұмыс. Көлбеу жазықтықтың ПӘК-н анықтау. https://www.youtube.com/watch?v=_ONBhJqsbA8&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%D0%B2
3 №16. Зертханалық жұмыс. Пішіні дұрыс емес жазық фигураның ауырлық центрін анықтау.. https://www.youtube.com/watch?v=4eyDqsThocg&ab_channel=Kirsanov2011

4

8

Зертханалық жұмыс №7.

Жұқа линзаның фокустық қашықтығын және оптикалық күшін анықтау

https://www.youtube.com/watch?v=Iw3g9A4qJD0&ab_channel=%D0%%D0%BC

5

10

Зертханалық жұмыс №12

«Тұздың радиоактивтілігін зерттеу»

https://www.youtube.com/watch?v=4MAmmw6sk4o&ab_channel=%D0%94%D0%A3%D0%A18%D0%B8

11-12 кластар үшін қолдануға болатын сайттар сілтемесі:

  1. https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=en
  2. https://www.khanacademy.org/science/physics/
  3. . https://www.savemyexams.co.uk/?utm_expid=.5ofhT_zUS0GqnQ8lato5Cw.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.savemyexams.co.uk%2F
  4. https://www.helpteaching.com/tests/201715/electricity
  5. https://courses.lumenlearning.com/suny-osuniversityphysics/chapter/14-6-bernoullis-equation/
  6. http://mrlawsonscience.weebly.com/unit-2—physics.html
  7. https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?sort=alpha&view=grid