3 тоқсан Физика

Класс Лабораториялық жұмыс аттары Керекті сайт сілтемесі
1

7

№10. Зертханалық жұмыс. Үйкеліс күшін зерттеу. https://www.youtube.com/watch?v=5DQT5BFDJ
2 №11. Зертханалық жұмыс. Сұйықтар мен газдардағы кері итеруші күшті зерттеу. https://www.youtube.com/wat
3 №12. Зертханалық жұмыс. Денелердің жүзу шарттарын зерттеу. https://www.youtube.com/watch?v=t
4

8

Зертханалық жұмыс №3. Электр тізбегін жинау және оның әртүрлі бөліктеріндегі ток күші мен кернеуді өлшеу. https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_en.html

https://www.youtube.com/watch?v=OKfR70

5 Зертханалық жұмыс №4. Тізбек бөлігі үшін Ом заңын зерделеу. https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_en.html

https://www.youtube.com/watch?v=OKfR70-4O

6 Зертханалық жұмыс №5. Өткізгіштерді тізбектей жалғауды зерттеу. https://www.youtube.com/watch?v=OKfR70-4Oh
7 Зертханалық жұмыс №6. Өткізгіштерді параллель жалғауды зерттеу. https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construct

8

9

Зертханалық жұмыс №7. Денелердің соқтығысуы кезіндегі импульстың сақталу заңын оқып-үйрену. https://www.youtube.com/watch?v=GdoZwHDYmp8&ab_channel=EmpiricSchool
9
10 Зертханалық жұмыс №9. Көлбеу жазықтықтың пайдалы әсер коэффициентін анықтау. https://www.youtube.com/watch?v=SkHB6uI3ocw&ab_channel=BaNZaI

https://www.youtube.com/watch?v=_ONBhJ

11 Зертханалық жұмыс №10. Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау. https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_en.html
12

10

№ 6 зертханалық жұмыс. Мультиметрмен электр кедергісін өлшеу https://www.youtube.com/watch?v=mL7XNOpDoR
13 Зертханалық жұмыс №7. Ток көзінің ЭҚК-і мен ішкі кедергісін өлшеу; https://www.youtube.com/watch?v=xKTqinhf5lE&ab_ch https://bilimland.kz/kk/courses/simulation/fizika/lesson/ujkelis

14 Зертханалық жұмыс № 9. Магнит өрісінің тогы бар өткізгішке әсерін оқып үйрену https://www.youtube.com/watch?v=X_FE7rzaoAE&ab_channel=%
15 №10 зертханалық жұмыс. Электромагниттік реленің әрекет принципін зерделеу

№11 Зертханалық жұмыс. Электромагниттік индукция құбылысын зерделеу

https://www.youtube.com/watch?v=kDppeVyX

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/faraday/latest/faraday.html?simulation=faraday

https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_en.html

Вертуальды зертхана https://phet.colorado.edu/

11-12 кластар үшін қолдануға болатын сайттар сілтемесі:

  1. https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=en
  2. https://www.khanacademy.org/science/physics/
  3. . https://www.savemyexams.co.uk/?utm_expid=.5ofhT
  4. https://www.helpteaching.com/tests/201715/electricity
  5. https://courses.lumenlearning.com/suny-osuniversityphysics/chapter/14-6-bernoullis-equation/
  6. http://mrlawsonscience.weebly.com/unit-2—physics.html
  7. https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?sort=alpha&view=grid