Зертханалық жұмыс(Физика)

І тоқсан бойынша зертханалық жұмыс атаулары


Класс Лабораториялық жұмыс аттары Керекті сайт сілтемесі
1
7
З.ж. №1. Тік бұрышты фигураның ауданың анықтау. Қозғалыс уақытын анықтау https://www.youtube.com/watch?v=N1Bm_w8Ff3w
2 З.ж. №2. Қозғалыстың орташа жылдамдығын анықтау https://www.youtube.com/watch?v=0ik-sTt7uVw
3 З.ж. №3. Бір қалыпты қозғалыс кезінде жылдамдықтың уақытқа және жолдың уақытқа тәуелділігін зерттеу https://bilimland.kz/kk/courses/simulation/fizika/lesson/denening-oryn-auystyruyn-anyqtau
4

8
З.ж. №1.
Әртүрлі температурадағы суды араластыру кезіндегі жылу балансты анықтау.
https://www.youtube.com/watch?v=RZbupxgtbgk
5 З.ж. №2. Қатты дененің меншікті жылу сыйымдылығын анықтау https://www.youtube.com/watch?v=BY5eQnQkmvU
https://www.youtube.com/watch?v=fHIuB_br-cs
6

9
З.ж. №1. Түзу сызықты бір қалыпты үдемелі қозғалыстың үдеуін өлшеу. https://www.youtube.com/watch?v=Izs7156v7y
7 З.ж. №2. Еркін түсу үдеуін өлшеу. https://www.youtube.com/watch?v=2dgd87WF3fM
8
10
З.ж. №1. Серіппенің қатандығын зерттеу https://www.nuffieldfoundation.org/practical-physics/how-science-works
https://www.youtube.com/watch?v=h-onLQycaxY
9 З.ж. №2. Үйкеліс коэффициентін анықтау https://bilimland.kz/kk/courses/simulation/fizika/lesson/ujkelis
https://www.youtube.com/watch?v=MImMmv7jd3A
https://www.youtube.com/watch?v=5DQT5BFDJJY
10 З.ж. №3. Изопроцестерді зерттеу https://www.youtube.com/watch?v=tggKMiIuyZo
11 З.ж. №4. Заттың меншікті жылусыйымдылығын анықтау https://www.youtube.com/watch?v=2VpAYWZ5Fuw
https://www.youtube.com/watch?v=nPUsXPKoM1Q
https://www.youtube.com/watch?v=XjdSfsGIL1o
Вертуальды зертхана https://phet.colorado.edu/


11-12 кластар үшін қолдануға болатын сайттар сілтемесі:

  1. https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=en
  2. https://www.khanacademy.org/science/physics/
  3. . https://www.savemyexams.co.uk/?utm_expid=.5ofhT_zUS0GqnQ8lato5Cw.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.savemyexams.co.uk%2F
  4. https://www.helpteaching.com/tests/201715/electricity
  5. https://courses.lumenlearning.com/suny-osuniversityphysics/chapter/14-6-bernoullis-equation/
  6. http://mrlawsonscience.weebly.com/unit-2—physics.html
  7. https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?sort=alpha&view=grid