Chemistry Department

Mukasheva Indira Amangeldikyzy
Head of the Methodological Association
Moderator teacher
Nazarov Dastan Samigullaevich
Moderator teacher
Alzhanov Berik Serikovich
Moderator teacher
Korganbekova Gulzaru Sansyzbaevna
Expert teacher
Khaibullina Zhanna Aldabergenovna
Expert teacher
Dominic Nyakwara Ouko
Teacher
Imangalieva Dinara Maratovna
Moderator teacher