Support staff

Zhaulbaev Azat Zhumabekovich
Career Guidance Consultant
Sadykova Raikul Zhalkasqyzy
Educator-psychologist
Zhukova Evgeniya Nikolaevna
Educator-psychologist
Kamidollina Perizat Erbulatovna
Educator-psychologist
Kelmuqanov Kuanysh Bisembayuly
Moderator
Methodist
Urispaeva Gulbakht Irsaenovna
Senior teacher-librarian
Zhardemova Gulmira Erlanovna
Librarian
Eleuov Almaz Nurlanovich
Supplementary education teacher
Kazakova Ilsuyar Nasyrovna
Supplementary education teacher
Urkimbaeva Zerdegul Zeynullaqyzy
Choreographer
Tishkovets Irina Borisovna
Laboratory assistant
Kamysbay Zhansaya Shyrakbayqyzy
Laboratory assistant
Zhamalova Manargul Kozhakhmetovna
Laboratory assistant
Isaeva Almagul Akashovna
Laboratory assistant
Rakhbaeva Altynai Kydyrbaevna
Laboratory assistant
Mamytbaeva Gulzhazira Halykovna
Laboratory assistant
Iztleuova Aina Kubaidullaevna
Laboratory assistant
Suleimenov Rustem Aimakovich
Supplementary education teacher
Yeszhanov Artur Sakenovich
Senior engineer
Matsina Maxim Pavlovich
Special Equipment Engineer
Karataev Ruslan Kadyrzhanovich
Computer Hardware Engineer
Dauletov Anuar Baurzhanovich
Computer Hardware Engineer