1 четверть

Класс Раздел Цель Ссылка на ресурс
7 класс 1.Географиялық зерттеу әдістері 7.1.1.1 географияның зерттеу нысандарын атайды

7.1.1.4 Географиялық далалық зерттеу әдістерін қолданады,  көрсеткіштерді тіркеп, өңдейді

 

https://www.youtube.com/watch?v=knvSTe_MOuw

https://www.youtube.com/watch?v=9OCAqt7Sslw

https://www.youtube.com/watch?v=2U8bcC5cF84

 

  2.Картогорафия және географиялық деректер базасы 7.2.1.2 пландарды құрастыруда пайдаланылатын шартты белгілерді қолданып, жергілікті жердің қарапайым пландарын оқиды және сызады

7.2.1.3 географиялық карталар мен шартты белгілерді жіктейді

https://www.youtube.com/watch?v=7NOpIqSrSck

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eYwpWBUQtBk

 

  3.Физикалық геграфия. Литосфера 7.3.1.1. литосфераның құрылысы мен заттық құрамын атайды

7.3.1.2 жердің тектоникалық құрылымы мен литосфералық плиталардың орналасуын картадан көрсетеді және сипаттайды

 

https://twig-bilim.kz/ru   

https://twig-bilim.kz/ru   

https://twig-bilim.kz/ru   

https://twig-bilim.kz/ru   

 

8

1.1 Зерттеу және зерттеушілер

8.1.1.1. географияның зерттеу әдістерін түсіндіреді (далалық, картографиялық, теориялық, қашықтықтан зерделеу

8.1.1.2. географиялық деректерді талдайды (сандық және сапалық ақпараттар)

8.1.1.3 географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің модельдерін түрлі материалдардан немесе түрлі техникаларда жасау арқылы ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/93950/

 

https://twig-bilim.kz/ru   

 

http://files.fip.rshu.ru

 

 

https://studme.org/1685030319458

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KIW6pZgeaWI

 

 

https://ru.wikihow.com/

 

  2.1Географиялық карталар 8.2.1.1 тақырыптық карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді жіктейді, талдайды және құрастырады (профиль, диаграмма, график, кесте

8.2.1.2 географиялық шартты белгілер мен карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді қолдана отырып, тақырыптық карталарды оқиды

8.2.1.3 сағаттық белдеулер картасын қолдана отырып, уақытты есептейді

8.2.1.4 географиялық номенклатура нысандарын кескін картадан көрсетеді

http://www.dereksiz.org/1-tairipti-kartalar-jene-olardi-jiktelui.html

 

http://www.myshared.ru/slide/795072/

 

http://www.myshared.ru/slide/602552/

 

 

 

 

 

https://surak.szh.kz/355315/шартты-белгілер-деген-не-және-оның-түрлері-қандай

 

http://nepogibnu.ru/article/252-kak-chitat-topograficheskie-karty

 

 

 

https://www.twig-bilim.kz/film/time-zones-5849/

https://kk.wikipedia.org/wiki/Уақыт_белдеуі

https://www.youtube.com/watch?v=nm6Qe67ngQM

 

https://kk.wikipedia.org/wiki

  2.2. Географиялық деректер базасы 8.2.2.1 географиялық нысандарды топтастырып кесте түрінде көрсетеді

 

https://www.geoschool1.ru

 

  3.1

Литосфера

8.3.1.1 жер бедерінің қалыптасу және таралу заңдылықтарын зерттейді

 

 

8.3.1.2 жер бедері түрлерін жіктейді

 

 

 

 

 

8.3.1.3 жер бедері түрлерін жоспар бойынша сипаттайды

 

 

 

8.3.1.4 әр материктер мен мұхиттарда орналасқан ұқсас орографиялық бірліктерді салыстырады

8.3.1.5 жер бедерінің адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсеріне баға береді (жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде)

8.3.1.6 антропогендік факторлардың литосфераға әсерін анықтайды, себеп-салдарын түсіндіреді, таралуын картада көрсетеді (жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде)

8.3.1.7 тау жыныстарды пайда болуына қарай жіктейді

8.3.1.8 тау жыныстарының қасиеттерін анықтайды

 

 

 

8.3.1.9 тау жыныстарының таралу заңдылықтарына сүйене отырып, белгілі аумақтың пайдалы қазбаларының таралуына талдау жасайды

8.3.1.10 тау жыныстарының жасын анықтаудың әдістерін және оның практикалық мәнін түсіндіреді (геохронологиялық кесте)

 

 

 

 

8.3.1.11 геологиялық жылсанау мен геохронологиялық кестені талдап, жер қыртысының және тіршіліктің дамуындағы ірі кезеңдері мен геологиялық оқиғаларды ажыратады

https://www.youtube.com/watch?v=mcsLlnKssXw&t=16s

https://www.twig-bilim.kz/kz/film/land-formations

https://www.twig-bilim.kz/kz/film/plate-tectonics

https://kk.wikipedia.org/wiki/

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/stroenie-zemli.html

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D2%9B

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%85%D0%B8%D1%82

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/relef-zemli.html

 

http://wonderful-planet.ru/litosfera/75-gory.html?start=8

http://www.geosfera.info/publ/tablic

http://www.geoglobus.ru/earth/geo4/earth10.php

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%

http://www.cloaca-maxima.ru/terra_inc/tjan-shan.php

 

http://worldofscience.ru/geografija-mira/369

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ekolog.org/books/8/8_4.htm

 

 

https://www.proza.ru/2013/02/02/2296

 

https://www.twig-bilim.kz/kz/film/quarrying-impacts

 

 

 

https://www.twig-bilim.kz/kz/film/rock-cycles

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/

 

http://www.urb2-5a.ru/poroda6

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9

 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f9OnMwKH_q4

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3

10 1.1 Зерттеу және зерттеушілер 10.1.1.1 география ғылымының дамуына үлес қосқан қазақстандықтардың зерттеулері туралы баяндау

 

10.1.1.2 география ғылымының қазіргі заманғы өзекті зерттеу проблемаларын анықтайды

 

10.1.1.3 географиялық нысандар мен құбылыстарды номинациялау ерекшеліктерін анықтайды

 

10.1.1.4 қазақ халқының халықтық географиялық терминдерінің мағынасын түсіндіреді

 

10.1.1.5 зерттеу нәтижелерін түрлі академиялық формада ұсынады

https://bilimland.kz/kk/courses/geografiya-kk/qazaqstan-aumahynyng-zerttelu-tarixy

 

http://bibliotekar.kz/istorija-kazahstana-za-8-klass-hviii-v-1/10-nauchnaja-dejatelnost-muhammeda-salyk.html

 

 

https://geographyofrussia.com/sovremennye-geograficheskie-issledovaniya/

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3rbBApVfdJ8

http://library.psu.kz/fulltext/transactions/4393_saparov_kh._t_bayanaula_toponimikasi.pdf

http://atau.kz/article/21

http://emirb.org/toponimikani-geoekologiyali-negizderi-ou-crali—a-tinp—t-s-e-v2.html?page=7

http://infotables.ru/geografiya/548-mestnye-vetry

 

 

https://stud.kz/referat/show/1170

http://www.uniface.kz/index.php?post=article&section=1&id=612

 

 

 

 

https://hi-news.ru/tag/prirodnye-yavleniya

https://naturae.ru/stati-o-prirode/prirodnye-yavleniya/

  2.1 Географиялық карталар 10.2.1.1 тақырып бойынша карталарды атлас түрінде топтастырып, қолданады

 

 

 

10.2.1.2 географиялық номенклатура нысандарын картада көрсетеді

http://4exam.info/book_84_glava_56_43._Tematicheskie_karty,_prin%D1%81ipy_ikh_klassifika%D1%81ii_i_tipologii.html

https://geography_atlas.academi

 

 

http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/map004.shtml

 

  2.2.Географиялық деректер базасы

 

 

10.2.2.1 Жерді қашықтықтан зерделеудің әдістерін атайды

 

10.2.2.2 ГАЖ технологиялардың қолдану аясын атайды

 

 

10.2.2.3 тақырып бойынша кадастр құрастырады

 

https://www.youtube.com/watch?v=fNINxxtjqd8

https://www.youtube.com/watch?v=yCnoSJDyTE8

https://www.nasa.gov/

 

 

https://sovzond.ru/products/spatial-data/dannye-dlya-navigatsionnykh-sistem/

https://www.esri-cis.ru/concept_arkgisa/press/whatgis.php

https://www.youtube.com/watch?v=KqqWC7NcN84

https://www.youtube.com/watch?v=p4NbRw3QkGk

 

 

http://www.maps-world.ru/sputnic.htm

  3.1 Литосфера 10.3.1.1 Қазақстанның тектоникалық құрылымын анықтайды

 

 

 

 

 

 

10.3.1.2 Қазақстан жер бедерінің қалыптасуын анықтайды, басты орографиялық обьектілерді картадан көрсетеді және сипаттайды

 

10.3.1.3 қазақ оронимдерін жіктеп, мағынасын түсіндіреді және транслитерациясын үш тілде ұсынады

 

10.3.1.4 Қазақстанның минералды ресурстарының таралу заңдылықтарын анықтайды, басты көздерін картадан көрсетеді

 

 

 

 

 

 

 

10.3.1.5 Қазақстанның минералды ресурстарына баға береді

 

10.3.1.6 минералды ресурстардың басты өндіру және өңдеу орталықтарын картадан көрсетіп, сипаттайды

 

 

10.3.1.7 минералды ресурстарды игерумен байланысты проблемаларды топтастырып, шешу жолдарын ұсынады

 

10.3.1.8 Қазақстанның жер ресурстарына баға береді, игерумен байланысты проблемаларын анықтап, шешу жолдарын ұсынады

http://en.wikipedia.org/wiki/Geologic_time_scale
http://www.rusnature.info/reg/16_2.htmhttps://baribar.kz/student/7208/qazaqstannynh-geologiyalyq-damu-tarikhy-men-tektonikalyq-qurylymy/  

http://geum.ru/next/art-37919.php

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kaznpu.kz/docs/vestnik/EstG2012-2.pdf

https://pandia.ru/text/78/646/44155.php

 

 

 

 

 

https://www.google.kz/search?q=%D

http://www.johnbetts-fineminerals.com/jhbnyc/mineralmuseum/gallery2.php?init=&loc=Kazakhstan
http://en.wikipedia.org/wiki/Mineral_industry_of_Kazakhstan

 

http://www.infomine.com/countries/kazakhstan.asp
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2010/myb3-2010-kz.pdf

 

 

http://www.tethyspetroleum.com/tethys/operationssubcontent.action?listSectionCode=TOPR_KAZ

http://www.kazatomprom.kz/en/pages/Volkovgeology

http://geology.mid.gov.kz/ru/pages/spravochnik-mestorozhdeniy-kazahstana

 

 

http://geolike.ru/page/gl_3560.htm

https://natworld.info/raznoe-o-prirode/mineralnye-resursy-zemli

 

 

 

 

 

 

http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/2015/

 

http://www.uniface.kz/index.php?post=article&section=2&id=641

9 Географиялық зерттеу әдістері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картография және географиялық деректер базасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физикалық география

Литосфера

9.1.1.1 география ғылымының салаларға бөлінуін графикалық түрде көрсетіп түсіндіреді;

9.1.1.2  география ғылымы салаларындағы маңызды зерттеулерді анықтайды;

9.1.1.3зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсынады

 

 

 

9.2.1.1карталарда маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды бейнелеу, оларды көрсету барысында ауызша сипаттайды;

9.2.1.2 географиялық номенклатура нысандарын кескін картадан көрсетеді;

9.2.1.3тақырып бойынша картосхемаларды жасайды.

 

9.3.1.1литосфералық катаклизмдерді жіктейді, себеп-салдарын түсіндіреді, таралуын картада көрсетеді;

9.3.1.2 дүниежүзін литосфералық катаклизмдердің таралуы бойынша аудандастырады;

9.3.1.3 литосфералық катаклизмдер барысында өзін өзі ұстау ережелерін түсіндіреді (жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде).

 

https://baribar.kz/student/7051/fizikalyq-geografiya-zher-tabighaty-zhayyndaghy-ghylym/

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F

 

https://poznayka.org/s3726t1.html

 

http://www.alleng.ru/edu/geogr4.htm

 

http://ukrmap.su/ru-g6/741.html

 

http://infotables.ru/istoriya/642-istoriya-geograficheskikh-otkrytij

 

 

 

 

 

https://newskz.wordpress.com/201

 

http://www.e-reading.club/chapter.php/87611/102/Ivanova_-_Geografiya._9_klass._Bilety_i_otvety_dlya_bystroii_podgotovki_k_ustnomu_ekzamenu.html

 

http://topography.ltsu.org/kartography/k5.html

http://ukrmap.su/ru-g8/858.html

 

https://izotop.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B-%D0%B8%D0%BA%D1%82/%D0%B3%D0%B8%D1%81/

 

 

 

https://massaget.kz/layfstayl/bilim/zharatylystanu/54727/

 

 

http://old.baq.kz/kk/news/alem/zhanartaular_nege_arturli_boladi20180630_173600

 

 

https://massaget.kz/layfstayl/bilim/zharatylystanu/47209/

http://digitall-angell.livejourn.al.com/561327.html


http://www.e-reading.club/bookreader.php/1034608/Zhmakin_-_Prirodnye_katastrofy%2C_potryasshie_mir.html

 

 

 

https://xage.ru/samye-opasnye-dejstvujuschie-vulkany-mira/

 

11 Физикалық география

 

Физикалық география

Геоморфология

жер бедерінің қалыптасуында эндогендік үрдістердің (жер сілкінуі, жанартау атқылауы) әсері;

жер бедерінің қалыптасуында экзогендік үрдістердің (жел эрозиясы, су эрозиясы, физикалық үгілу, биологиялық шіру, химиялық ыдырау) әсерін сипаттау;

эндогендік және экзогендік үрдістердің әсерінен пайда болатын өзгерістерді сурет бойынша сипаттай алу;

Топырақтың су эрозиясын, сайлар мен жылғаларды білу;

жер бедерінің адам өмірі мен егіншілікке әсерін анықтайды;

адамдар мен жер бедері туралы білу;

жер бедерінің қалыптасуында антропогендік ықпалдардың әсерін анықтай алу;

өзен эрозиясы үрдістерін (ағу әрекеті, абразия / корразия, шайылу, коррозия) білу;

өзен ағысының тасымалдау үрдісін (тракция,  сальтация (өзен түбімен жыныстардың жылжуы), суспензия, седимент (тұнбалар) білу;

өзеннің жоғары, орта, төменгі аңғарларының пішінін білу;

меандрдың, ескі арна, атыраудың, және аңғардың қалыптасу үрдісін анықтау;

суреттер мен фотосуреттерді қолдана отырып меандрдың, ескі арна, атыраудың, және аңғардың қалыптасу себептерін анықтайды;

өзеннің қима және көлденең қимасын сала алу;

зандрлы жазықтардың қалыптасу үрдісін (ежелгі және қазіргі мұздықтардан еріген ағын сулар әсерінен мореналық материалдардың шайылып және шоғырлануынан пайда болған құмды, қиыршықтасты жазық);

шағын жерде жер пішінінің өзгеруіне өзеннің әсер етуін бақылай алу.

 

 

https://helpiks.org/3-26021.html

 

 

 

https://ppt-online.org/227789

 

 

http://mydocx.ru/9-37774.html

 

http://dereksiz.org/penni-ou-edistemelik-kesheni-jalpi-jertanu-5v011600—geografiy.html?page=5

 

https://helpiks.org/3-26018.html

 

 

https://documentbase.net/1661013/

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QZOB22nxAfI

 

 

http://stom.tilimen.org/jer-betini-aliptasuinda-ekzogendik-rdisterdi-eseri.html

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://present5.com/%D3%99lemdegi-e%D2%A3-tere%D2%A3-%D3%A9zen-kongo/

 

 

 

 

 

 

https://ppt-online.org/138608

 

 

 

 

 

 

 

http://wonderful-planet.ru/gidrosfera/22-reki.html?start=2

 

 

 

 

https://uchebnikfree.com/geologicheskaya-otrasl-gorno/prodolnyiy-profil-reki-45956.html

 

 

 

 

 

 

 

http://g.engime.org/penni-oge=2

 

 

 

 

 

 

 

 

http://netref.ru/jalpi-gidrologiya-peni-bojinsha.html?page=7

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twig-bilim.kz/uploads/material-group/81/kz/kktwig-ozen-eroziyasy.pdf

http://mydocx.ru/9-37800.html

 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80

12 Халықаралық экономикалық қатынастар Ұлттық валюта жүйесін, валюта бағамдарын білу http://www.x-rates.com/http://www.travelex.co.uk/uk/

http://www.investopedia.com/terms/r/reservecurrency.asp#axzz1uM7tBLYo

 

http://money.cnn.com/2011/02/10/markets/dollar/index.htm

  Халықаралық сақтық қор валюталарын білу; https://www.quora.com/Why-is-the-s-do-not

http://www.investopedia.com/terms/r/reservecurrency.asp#axzz1uM7tBLYo

 

  Жаңа қаржылық құралдар мен өтпелі қаржы нарықтарын білу; тhttps://kazakh-tv.kz/kz/programms/viewArchive?i200d=15494
  Елдер мен аймақтардағы инвестициялық операциялар мен инвестициялық климатты талдай білу;

 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL7,00.html
  Географиялық және экономикалық ақпаратты алу мен қолдана білу; https://prodengi.kz/lenta/istoriya_devalvacii_tenge_kak_eto_bylo/

https://forbes.kz/stats/73_inon

ссылка на ресурс класс теория или практика четверть
https://bilimland.kz/kk/courses/geografiya-kk
https://www.opiq.kz/Kit/Details/1
https://twig-bilim.kz/kz
https://melimde.com/1-tairipti-kartalar-jene-olardi-jiktelui.html
https://karelia-dom.ru/kk/podhody-geograficheskih-issledovaniyah-opisatelnyi-ekspedicionnyi-i/
https://tak-to-ent.net/publ/22-1-0-622
https://www.youtube.com/watch?v=HYDa_97rdaY
https://g.engime.org/n-tya-baev-t-k-aristanov-b-ebishev-jalpi-geologiya-kursi.html?page=8
8 класс теория, практика 1
http://elib.kaznu.kz/app/voyager/books/3573/1535532938786.pdf
https://bilimland.kz/kk/courses/geografiya-kk
https://www.opiq.kz/Kit/Details/1
https://twig-bilim.kz/kz
http://rmebrk.kz/bilim/abilmajinova-jalpy-jertanu.pdf
http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/Geotehnika%201/teory/lec4.htm
https://www.uniface.kz/index.php?post=article&section=1&id=722
https://referattar.kazaksha.info/
11 класс теория, практика 1
https://www.worldbank.org/
https://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://www.opiq.kz/Kit/Details/51
https://twig-bilim.kz/ru
12 /9 класс теория, практика 1четв
https://twig-bilim.kz/ru
https://bilimland.kz/kk/courses/geografiya-kk
https://www.populationpyramid.net/
https://www.geoguessr.com/
https://geacron.com/home-en/
https://earth.google.se/
7 класс теория, пактика 1 четв